Katadyn dezinfekční tablety do vody 10

Katadyn dezinfekční tablety do vody 100ks

Tablety Micropur MC 1T Katadyn jsou určeny na dezinfekci vody na bázi iontů stříbra. Ionty stříbra slouží na konzervaci a chrání vodu před případnou další kontaminací. Účinnost tablet je založena na bakteriostatických a baktericidních vlastnostech stříbra. Na rozdíl od chloru, po aplikaci stříbrných iontů je voda již po 2 hodinách vhodná ke konzumaci. Stříbrné ionty udrží vodu čistou až 6 měsíců tak, že se usadí v buněčných stěnách mikroorganismů a zabrání jejich růstu.Tablety neobsahují chlór. Jedna tableta je vhodná pro dezinfekci 1 litru vody. Balení je použitelná 10 let od data výroby.Jedno balení obsahuje 100 tablet.Skladování nevyžaduje žádné zvláštní podmínky - sucho a chlad.Použití:Při extrémní turistice, pro případ nouze a podobně.Výhody:Vakuově balené, vodotěsné, dlouhá záruční doba, vysoká energetická hodnota v jednom balíčku, nenáročné skladování.Výrobce: Katadyn ŠvýcarskoMicropour Classic MC 1TJak a kdy se používá Micropur Classic: Kontaminovaná voda je nejčastější příčinou cestovních nemocí. Infekční nemoci trávicího traktu (průjmy, cholera, tyfus, giardiáza, amebiáza atd.), Jater (hepatitida A) atd., Se přenášejí mikroorganismy. Jsou přítomny kdekoliv, dokonce i ve zjevně čisté, čiré a vodě bez zápachu. Micropur Clasic obsahuje stabilizovaný iont stříbra. Ve správné koncentraci rychle a efektivně eliminuje bakterie a řasy. Ionty stříbra zároveň chrání vodu před opětovnou kontaminací až 6 měsíců. Omezení: Používejte pouze v čisté vodě. Zakalená voda musí být nejdříve filtrována pomocí přenosného filtračního systému Katadyn. S použitím přípravku MICROPUR Classic MC 1T nejsou spojeny žádné zdravotní rizika a takto připravenou vodu můžete použít k pití, mytí nádobí nebo osobní hygienu. MICROPUR eliminuje riziko infekcí z vody pocházející z nedostatečně udržovaných studní, veřejných vodovodních síti (hotely a ubytovací zařízení) nebo z přírodních zdrojů vody jako jsou prameny, horské potoky, apod.Dezinfekce čisté vody (pokojová teplota): Přidejte 1 tabletu Micropur Classic do 1 L vody, před požitím nechte 120 minut působit. Účinnost Micropur Classic závisí na kvalitě a teploty vody.Skladování: Skladujte na suchém a tmavém místě v původním obalu.Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek s produktem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc. Zlikvidujte obsah / obal v souladu s místními zákony.Aktivní složky: stříbro: 2,56 mg / g.

Do obchodu

Nejhledanější